Kanada: Už 40 tisíc přijatých uprchlíků!

V době, kdy se většina evropských zemí handrkuje o desítky či stovky přesídlených uprchlíků, Kanada pomáhá ve velkém.

Mezi listopadem 2015 a únorem 2016 přesídlila Kanada na své území více než 25 000 syrských uprchlíků. Kanadská vláda se pak rozhodla v tomto trendu pokračovat i v nadcházejícím roce. V současné době je proto na kanadském území téměř 40 000 přijatých uprchlíků.

Akce vyhlášená a podporovaná kanadskou vládou následovala po četných protestech, které se spustily v září 2015 v reakci na uprchlickou krizi. Tisíce Kanaďanů protestovaly za otevření hranic uprchlíkům a solidaritu s lidmi v nouzi.

V současné době proto v Kanadě více než 350 kanadských komunit nabízí pomoc uprchlíkům přesídleným z uprchlických táborů na Blízkém východě. Nejvíce příchozích je přesidlováno z táborů v Libanonu, Jordánsku a Turecku.

Ke 2. 1. 2017 je v procesu zpracovávání dalších 17 912 přihlášek. 1 993 přihlášek je již uznaných, uprchlíci ale ještě nedorazili na území Kanady.

Podle způsobu přijímané podpory jsou příchozí uprchlíci dělení do dvou skupin: Government-Assisted Refugees (vládou podporovaní uprchlíci) a Privately Sponsored Refugees (soukromě sponzorovaní uprchlíci). Tyto dva způsoby pak kombinuje kategorie Blended Visa Office-Referred Refugee, která funguje na spolupráci tří pilířů: UNHCR identifikuje uprchlíky, kanadská vláda zajistí financování na prvních 6 měsíců pobytu a soukromí sponzoři zafinancují dalších šest měsíců a zajistí až roční sociální a emocionální podporu.

Uprchlíci žádost o azyl nepodávají přímo kanadské vládě, ale UNHCR. Ten potom žádost předává kanadským autoritám, které následovně žádost zpracovávají. Posledním článkem jsou pak soukromí sponzoři a takzvané Welcome Communities, což jsou obvykle skupiny složené ze soukromých osob, které se rozhodly sponzorovat příchozí uprchlíky a pomoci jim s integrací.

Kromě několika jednotlivých incidentů, se zatím v Kanadě neodehrály žádné antiimigrační protesty velkého rozsahu, ba dokonce naopak. Jak již bylo zmíněno výše, většina shromáždění občanů se naopak odehrála za účelem otevření hranic uprchlíkům.

V tomto duchu se pak odehrává i integrace uprchlíků. Soukromě sponzorovaní uprchlíci jsou ubytováni v bydlení, které jim najdou dobrovolníci z Welcome Communities. Ti zároveň zajistí financování prvního roku či druhého půlroku jejich pobytu v Kanadě, stejně jako péči o výuku jazyka, zdravotní péči, integraci do komunity a podobně.

27. ledna  se dočasně pozastavil příjem přihlášek na private sponsorship – mají spoustu nevyřízených žádostí a nestíhají. Do konce roku 2019 chtějí počet nevyřízených žádostí minimalizovat a zároveň snížit čekací dobu vyřízení žádosti na maximum 12 měsíců[1].

V českém prostředí se to zdá být téměř nepředstavitelné. Na tisíce lidí se rozhodnou pomoci uprchlíkům, a to na vlastní pěst. Věnují jim vlastní čas, energii a kontakty, ale také finanční prostředky. Během prvního roku života v nové zemi pak pomáhají příchozím s co nejhladší integrací do neznámého prostředí a zcela odlišné kultury.

 

Co je vlastně Welcome Community?

Welcome Community, kterou je do češtiny možné volně přeložit jako komunitu vítajících, je skupinou náhodně složených běžných kanadských obyvatel. Tvořit ji tak může majitel obchodu, učitelka na střední škole, nebo třeba primář v místní nemocnici. Všechny spojuje jedna motivace: situace ve válkou zmítané Sýrii je inspirovala k touze pomoci těm, kteří jí trpí nejvíc – běžní Syřané. Pomocí vlastních sítí a kontaktů se proto zavázali usnadnit a zpříjemnit Syřanům první rok života v Kanadě na maximum.

Jak fungují Welcome Communities?

Komunita vítajících téměř „adoptuje“ svoji rodinu a zajistí pro ni vše zásadní pro vstup do kanadské společnosti, od vyhledání jazykových kurzů a míst ve školách a školkách, přes zajištění bydlení, po pomoc s hledáním prvních pracovních míst. Vše je financováno prostřednictvím sbírek a dalších prostředků, které komunita vítajících shání takříkajíc na vlastní pěst. [2] Pořádají se nejen finanční, ale i materiální sbírky. Komunity pro uprchlíky fungují i jako podpůrné a poradenské těleso.

Myšlenka, která za vznikem komunit vítajících stojí, je vcelku jednoduchá. Kanadská vláda věří, že běžní Kanaďané v integraci příchozích zmůžou víc, než vládní instituce. Osobní pouta, která vznikají mezi jednotlivci, jsou nejsilnější formou, jak uprchlíky zapojit do chodu společnosti a pomoci jim překonat prvotní šok. Důkazem toho může být i fakt, že mezi uprchlíky, kteří přišli do Kanady před 1. březnem 2016 a získali soukromé sponzorství v rámci komunit vítajících, získalo do současnosti zaměstnání 50 % lidí. V případě uprchlíků financovaných čistě z vládních prostředků našlo zaměstnání zhruba 10 % lidí[3].

Komunita vítajících je tu pro „svou rodinu“ neustále a pomáhá jí zvyknout si na každodennost života v nové zemi. Již po roce spuštění programu Uprchlíci, vítejte, se objevují výsledky, které otevřený přístup kanadské vlády přináší. 

Některé z nich je možné shlédnout v tomto VIDEU!

Autorka textu: Tereza Antonová, stážistka migrační expertky AI ČR

[1] http://ccrweb.ca/en/private-sponsorship-refugees-2017

[2] V případě takzvaného Blended Visa Office-Reffered Program se o financování prvních šesti měsíců stará vláda, o dalších k měsíců se stará komunita vítajících.

[3] http://www.cic.gc.ca/english/refugees/welcome/integration.asp