KDYŽ ZBRANĚ ZABLOUDÍ: příběh smrtícího exportu

Smrtelné následky pašování zbraní ozbrojeným skupinám v Jemenu

Americký Oshkosh M-ATV, prodaný do SAE a nezákonně převezený k ozbrojencům v Jemenu © Amnesty International

Americký Oshkosh M-ATV, prodaný do SAE a nezákonně převezený k ozbrojencům v Jemenu © Amnesty International

Jemenská válka ničí zemi už 4 roky.

Koalice arabských států — vedená Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty (SAE) a podporovaná Spojenými státy americkými a mnoha evropskými zeměmi – se dopouští porušování mezinárodního humanitárního práva, včetně bombardování obydlených oblastí, nemocnic a tržišť. Hútíjské síly mezinárodní právo porušují obdobně, používáním dělostřelectva pro útoky na civilní čtvrti, raketovými útoky zaměřenými na města v Saúdské Arábii a kladením mezinárodně zakázaných protipěchotních min. Obě strany také lidem znemožňují přístup k zoufale potřebné humanitární pomoci a dopouštějí se únosů, mučení a nehumánního zacházení se zajatci.

Uvězněni uprostřed konfliktu – tisíce mrtvých a miliony civilistů na pokraji hladomoru

Fotografie pořízená během 14 hodin trvajících záchranných prací po náletu letadel koalice vedené Saúdskou Arábií dne 25. srpna na vesnici Faj Attan v oblasti Sana'á. © Rawan Shaif

Fotografie pořízená během 14 hodin trvajících záchranných prací po náletu letadel koalice vedené Saúdskou Arábií dne 25. srpna na vesnici Faj Attan v oblasti Sana'á. © Rawan Shaif

ÚTOK NA MĚSTO HUDAJDÁ

Hudajdá. Image: © Google Earth, 2019 DigitalGlobe, Inc

Přístav Hudajdá a nemocnice al-Thawra Image: © Google Earth, 2019 DigitalGlobe, Inc

Hudajdá. Image: © Google Earth, 2019 DigitalGlobe, Inc

Přístav Hudajdá a nemocnice al-Thawra Image: © Google Earth, 2019 DigitalGlobe, Inc

Během poslední ofenzivy, která předcházela tomuto příměří, se hútíjské síly stáhly do civilních oblastí, zaminovaly přístupové trasy do města a násilně obsadily nemocnice. Koaliční síly mezitím bombardovaly město, a to včetně nemocnice al-Thawra 11. listopadu 2018, čímž donutily stovky pacientů a zaměstnanců v hrůze utéct. Síly vedené Saúdskou Arábií se soustředily na letecké útoky, zatímco Spojené arabské emiráty řídily pozemní ofenzivu.

„Slyšel jsem mnoho výbuchů, buď to byly kulky, nebo šrapnely, které zasáhly kovovou střechu vchodu do nemocnice, padaly jako déšť. Stále jsem slyšel výbuchy, když jsem utíkal z nemocnice, ale nemohl jsem tomu věnovat pozornost. Všichni jsme se příliš báli o vlastní život.“

- Zdravotní pracovník v nemocnici al-Thawra

Nemocnice al-Thawra Image: © Google Earth, 2019 DigitalGlobe, Inc

Nemocnice al-Thawra Image: © Google Earth, 2019 DigitalGlobe, Inc

Střídavé boje o přístav zpomalily nezbytné dodávky humanitární pomoci určené pro hladovějící obyvatelstvo a způsobily obrovský exodus téměř jednoho milionu civilistů z oblasti Hudajdá.

„Byla to opravdu obtížná cesta. Bože, jak my trpěli. Nad hlavou nám létaly rakety, někdo nás zastavil a řekl nám, že cesta je zaminovaná. Zmohli jsme se jen na křik.“

- 25 letá žena z Qataby

Přístav Hudajdá v období od prosince 2014 do října 2018. Obrázky: © Google Earth, 2019 DigitalGlobe, Inc.

Přístav Hudajdá v období od prosince 2014 do října 2018. Obrázky: © Google Earth, 2019 DigitalGlobe, Inc.

DETENČNÍ CENTRA ZŘIZOVANÁ SAE

Spojené arabské emiráty v Jižním Jemenu vytvořily vlastní bezpečnostní aparát, paralelní k místní vládě. Různé vojenské skupiny v rámci něj dostávají od Spojených arabských emirátů výcvik, finance i vybavení. A to i přesto, že jsou tyto ozbrojené skupiny mnohdy sužované vnitřními mocenskými spory a bojem mezi sebou.

V květnu 2018 se výzkumníci Amnesty International vydali do Adenu, aby prošetřili síť tajných věznic zřizovaných a provozovaných Spojenými arabskými emiráty.

Výsledná zpráva „Bůh ví, jestli je naživu“ podrobně popsala příběhy o výhrůžkách smrtí, mučení elektrickými šoky, waterboardingu, věšení ze stropu, sexuálním obtěžování, ponižování, dlouhém držení na samotce a všeobecně hrůzných podmínkách včetně nedostatku jídla a pití.

Obrázky, které nakreslil zadržený, ilustrující některé z metod mučení. © Soukromé

Obrázky, které nakreslil zadržený, ilustrující některé z metod mučení. © Soukromé

Bezpečnostní síly podporované Spojenými arabskými emiráty, které provozují tato zařízení, používají bulharské pušky a řídí americké obrněné vozy.

ODKLONĚNÉ ZBRANĚ

V době, kdy jsou Čína, USA, Velká Británie, Francie a další evropské státy oprávněně kritizovány za dodávky zbraní koaličním silám a Írán za podporu hútíjských sil, čelí obyvatelé Jemenu nové hrozbě.

S narůstající délkou konfliktu již nejsou zbraně v Jemenu využívány pouze armádami Spojených arabských emirátů, ale jsou předávány i ozbrojeným skupinám přidruženým k silám koalice. Některé z nich jsou přitom obviněny z válečných zločinů.

Obrázek v pozadí: Čínský kulomet Type 80, odkloněný do Jemenu. Organizace Conflict Armament Research zdokumentovala zbraně s tímto značením i v jiných oblastech. © AFP / Getty Images

Následující obrázek: Fotografie stejného továrního označení na kulometu Type M80 7.62 x 54R mm v držení jednotek SPLA-IO, která byla pořízena 12. června 2017 u Kajo-Keji v Jižním Súdánu. © iTrace. [Poznámka: Společnost iTrace se tohoto šetření neúčastnila a nenese odpovědnost za toto zjištění.]

© iTrace

© iTrace

Hlavním prostředníkem jsou SAE

© Sky News Arabia

© Sky News Arabia

Video vojenského konvoje směřujícího do bitvy v Hudajdá ukazuje obrněné vozy a tanky z USA, Francie, Finska a Jihoafrické republiky – stejné modely, které byly dříve prodány Spojeným arabským emirátům.

Je zdokumentováno, že některé typy vozidel byly použity ozbrojenými skupinami podporovanými Spojenými arabskými emiráty.

OSTATNÍ ZBRANĚ

Agrab Mk2 se skládá ze singapurského 120mm SRAMS, což je minometný systém namontovaný na jihoafrickém obrněném vozidle RG-31. SAE je jedinou zemí, která tento zbrojní systém zakoupila, musí tedy být dodavatelem ozbrojenců. © Arab24

Agrab Mk2 se skládá ze singapurského 120mm SRAMS, což je minometný systém namontovaný na jihoafrickém obrněném vozidle RG-31. SAE je jedinou zemí, která tento zbrojní systém zakoupila, musí tedy být dodavatelem ozbrojenců. © Arab24

Kulomet Zastava M02 Coyote (vlevo, © SkyNews) a minomenté granáty M73 ráže 60mm (vpravo, © Yemeni Observer) prodávané Srbskem a odkloněné ozbrojencům bojujícím v Hudajdá. Snímky pořízené arabskými investigativními novináři z ARIJ a Mohamed Abo El Gheit.

Kulomet Zastava M02 Coyote (vlevo, © SkyNews) a minomenté granáty M73 ráže 60mm (vpravo, © Yemeni Observer) prodávané Srbskem a odkloněné ozbrojencům bojujícím v Hudajdá. Snímky pořízené arabskými investigativními novináři z ARIJ a Mohamed Abo El Gheit.

Belgické lehké kulomety FN Minimi, pravděpodobně prodané SAE, používá ozbrojená skupina, která si říká „Obři“. © Yemeni Observer

Belgické lehké kulomety FN Minimi, pravděpodobně prodané SAE, používá ozbrojená skupina, která si říká „Obři“. © Yemeni Observer

Pistole Caracal F vyráběné v SAE byly odkloněny k milicím nazývaným Security Belt a Elite Force, které provozují detenční centra v Jižním Jemenu. © saqraden2017

Pistole Caracal F vyráběné v SAE byly odkloněny k milicím nazývaným Security Belt a Elite Force, které provozují detenční centra v Jižním Jemenu. © saqraden2017

Velké množství států, včetně celé řady západních zemí, nadále pokračuje v zásobování SAE, Saúdské Arábie a dalších členů koalice zbraněmi.

Od vypuknutí konfliktu v Jemenu dodaly různé státy jen do SAE těžké zbraně, ruční palné zbraně, lehké zbraně a související náhradní díly a střelivo za více než 3,5 miliardy dolarů *.

Navzdory závažnému porušování lidských práv, kterého se dopustily Spojené arabské emiráty a jimi podporovaní ozbrojenci, pokračují Austrálie, Belgie, Brazílie,Bulharsko, Česká republika, Francie, Německo, Jihoafrická republika, Turecko, Spojené království a USA (a další země) v dodávkách zbraní.

*Odvozeno z dat SIPRI a UN Comtrade

Zdroje dat pro níže uvedené mapy: Norská iniciativa pro transfery ručních palných zbraní (NISAT), Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (SIPRI) a země, které samy reportují

Austrálie vyvezla zařízení, avšak rozsah je neznámý. 

Austrálie vyvezla zařízení, avšak rozsah je neznámý. 

Pouze čtyři z více než 20 zemí, o nichž je známo, že dodávají zbraně Spojeným arabským emirátům, nedávno oznámily pozastavení těchto dodávek. Jedná se o Dánsko, Finsko, Nizozemsko a Norsko.

Státy, které zásobují zbraněmi strany jemenského konfliktu, porušují Smlouvu o obchodu se zbraněmi (ATT). Tyto prodeje také porušují právo EU a v mnoha případech i vlastní zákony dodavatelských zemí.

Amnesty International požaduje okamžité zastavení dodávek zbraní všem stranám konfliktu v Jemenu, dokud bude existovat riziko, že takové vybavení bude použito k páchání válečných zločinů nebo k závažnému porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv.

PODEPIŠTE VÝZVU K ZASTAVENÍ DODÁVEK ZBRANÍ DO JEMENU!

Sadam Khadam Mahdi, 27 let, byl zasažen střepinou z minometu v Al Khawkhah v Jemenu při návštěvě svého přítele. © Andrew Renneisen/Getty Images

Sadam Khadam Mahdi, 27 let, byl zasažen střepinou z minometu v Al Khawkhah v Jemenu při návštěvě svého přítele. © Andrew Renneisen/Getty Images